La nostra Junta Directiva

Presidència:
Sr. Dídac Campos Rey
presidencia.elspatufets@gmail.com
Vicepresidència:
Sra. Marta Farrés Moreno
vicepresidencia.elspatufets@gmail.com
Secretaria:
Sr. Noemi Buges
secretaria.elspatufets@gmail.com
Tresoreria:
Sr. Josep Omedes
tresoreria.elspatufets@gmail.com
Vocals:
Sra. Meritxell Campos Rey
Sra. Teresa Vergès Adrià