Els presidents

Tot i que la Fundació d’Els Patufets es remonta fins l’any 1980, no fou fins l’any 1981 quan es van firmar els primers estatuts i així la primera Junta Directiva. Durant aquests anys aquests han estat els nostres Presidents.

1981-1989Sr. Eduard Ampolla Noi
1990-1991Sr. Josep Camprubí Domènech
1991-1993Sr. Manel Gallart Raymond
1993-2000Sr. Eduard Ampolla Noi
2001-2011Sr. Pedro López Borrero
2011-2015Sr. Víctor Barrallo Celma
2015-Act. Sr. Dídac Campos Rey